Skip to Content

Kombinationsbehandling minskar risken för stroke och akut hjärtinfarkt vid kransartärsjukdom och perifer artärsjukdom

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top