Skip to Content

Lower-risk myelodysplastic syndromes treated with Reblozyl, luspatercept – Real-world outcomes

Sudipto Mukherjee from Cleveland Clinic in Ohio presents in this MEDtalk the results of a retrospective, observational cohort study of adults diagnosed with lower-risk myelodysplastic syndromes and treated with luspatercept.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top