Skip to Content

Myasthenia­ gravis: Cyclic­and­ Continuous­ Dosing­ of­ Intravenous­ Efgartigimod

Elena Cortes, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain present in this MEDtalk the results of the ADAPT NXT study. This study analyze the efficacy, safety, and tolerability of 10 mg/kg intravenous efgartigimod administered in a cyclic or continuous dosing regimen.

Elena Cortés Vicente

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top