Skip to Content

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition, epidemiologi och riskfaktorer

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top