Skip to Content

Presidential Symposium: Innovative Tools for Disease Monitoring in Multiple Myeloma

In this MEDtalk, Bruno Paiva discusses innovative tools for monitoring myeloma as presented at the Presidential Symposium at EHA 2024. He highlights the importance of advanced techniques like mass spectrometry, next-generation flow, sequencing, and PET-CT to predict the progression from precursor conditions and monitor treatment efficacy.

Bruno Paiva

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top