Skip to Content

Promising Efficacy with FLOT-CROSS in Patients with Oligometastatic Esophageal Adenocarcinoma

A recent study evaluates the feasibility and safety of combining FLOT chemotherapy and CROSS chemoradiotherapy (TNT FLOT-CROSS) in the treatment of adenocarcinoma of the esophagus and junction in patients with oligometastases. Charlène J. van der Zijden elaborates on the study on this year’s ASCO GI congress in this MEDtalk.

Charlène J. van der Zijden

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top