Skip to Content

The Meaningful Benefits for Patients with Alzheimer’s Disease

Miia Kivipelto, Professor in Clinical Geriatrics at Karolinska Institute and University of Eastern Finland, discussed meaningful benefits, from clinical trials to decision-making in clinical practice, in a panel session at EAN. In this MEDtalk, you can hear Miia Kivipelto give her perspective.

Miia Kivipelto

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top