Skip to Content

The role of JAK and BTK inhibitors in dermatology

In this MEDtalk, Professor of Dermatology Deidre Murrell is ready to give you the highlights and main points from her EADV presentation on the usage of Janus kinase (JAK) inhibitors and Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitors in dermatology diseases.

Deirdre Murrell

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top