Skip to Content

Understanding and Managing Thromboinflammation

In this MEDtalk, Riitta Lassila, Professor of Coagulation Medicine from Helsinki University, discusses the importance of thromboinflammation. Highlighting its relevance in various medical conditions, including COVID-19, she emphasizes the significance of understanding and managing thromboinflammation in patient care.

Riitta Lassila

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top