Skip to Content

Potential Benefits and Challenges in Using Digital Technology in Epilepsy

In this MEDtalk, Dr. Sándor Beniczky discusses the potential and also challenges of digital technology, wearables, and AI in optimizing clinical trials for epilepsy.

Sándor Beniczky

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top