Skip to Content

Accumulated Appendectomies Following Yersinia Enterocolitica Outbreak at a Danish Boarding School

Investigation of an outbreak at a Danish boarding school resulting in hospital admissions and, in some cases, laparoscopic appendectomy, found Yersinia enterocolitica from undercooked pork chops as the most likely cause of disease.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top