Skip to Content

Antibiotics During Pregnancy and Risk of IBD in Offspring

A recent study has found that three or more courses of antibiotics during pregnancy may increase ulcerative colitis risk in the offspring.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top