Skip to Content

Behandling med paradoxal intention vid sömnlöshet

Än så länge vet vi inte om paradoxal intention har starkare eller svagare effekt än KBT, men data tyder på likvärdig effekt vid sömnlöshet.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top