Skip to Content

Behov av nya utvärderingsmått för psoriasis – lärdomar från APPRECIATE-studien

Psoriasis är en kronisk heterogen inflammatorisk systemsjukdom som kännetecknas av svåra hudmanifestationer, omfattande samsjuklighet och en betydande negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms i dag med hjälp av standardiserade mått som framför allt reflekterar sjukdomens utbredning i huden. Dessa mått ligger också till grund för nationella behandlingsriktlinjer när det gäller val av behandling samt utvärdering av behandlingseffekt.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top