Skip to Content

Cytoreductive Nephrectomy in Synchronous Metastatic Renal Cell Carcinoma Receiving Checkpoint Inhibitors

The NORDIC SUN trial is currently investigating the effectiveness and timing of cytoreductive nephrectomy in patients with newly diagnosed synchronous metastatic renal cell carcinoma (mRCC) being treated with IO-treatment regimens.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top