Skip to Content

Dermatosis Papulosa Nigra: a case study

Dermatosis Papulosa Nigra (DPN) is a benign condition, and DPN lesions are generally best left untreated. Read about the disease’s history, diagnosis, etiology and treatment options.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top