Skip to Content

Malassezia-related skin diseases – Towards a deeper understanding of immunity

Discovering specific alleles in the human leukocyte antigen alleles advances our understanding of immunity against pathogens like yeasts. This study found four human leukocyte antigen (HLA) alleles associated with increased risk of Malassezia-related skin disease and two alleles associated with decreased risk.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top