Skip to Content

Greetings from AAD in New Orleans

This year in March, New Orleans was hosting the 81st Annual AAD meeting. Carsten Sauer Mikkelsen attended the congress and describes in this reportage some of his highlights from the congress.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top