Skip to Content

Improved quantification of neutrophil activity in serum is achieved by measuring calprotectin metabolites

A novel serum calprotectin assay (CPa9-HNE) has been developed, which quantifies neutrophil activity and correlates with disease activity in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top