Skip to Content

Komorbiditet vid MS: påverkan av ålder, kön och tid med sjukdomen

Komorbiditeten har minskat bland personer med MS på senare år, främst bland yngre, men det är viktigt med tidig screening för att hitta eventuell behandlingsbar samsjuklighet. Vi rekommenderar tidig remiss till specialist utanför neurologin samt livsstilsförändringar.

ms

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top