Trötthet (benämns hädanefter ”fatigue”) är ett utbrett symtom hos personer med multipel skleros (MS). Sjuttiofem procent av patienterna beskriver att de upplever symtomet antingen ofta eller sporadiskt,1 och 55 procent att det är ett av deras värsta symtom.2  Fatigue definieras som “brist på fysisk och/eller mental energi, som enligt patienten själv eller en närstående/behandlare uppfattas ...

Multipel skleros (MS) är en primärt autoimmun sjukdom i centrala nervsystemet (CNS), som bland annat leder till förlust av celler och fibrer. Vid mikroskopi återfinns normalt sett perivaskulär och parenkymal inflammation, axonförlust och remye-linisering. Även om primärt fokus har legat på förändringar i hjärnans vitsubstans i form av fokal plackbildning ökar intresset för de förändringar ...

Neurofilament är neuronspecifika komponenter i cytoskelettet som bidrar till neuronets struktur samt till upprätthållande av dess storlek och form. Neurofilamenten är uppbyggda av fem subenheter: neurofilament light (NFL), neurofilament medium (NFM), neurofilament heavy (NFH), α-internexin och nestin.1,2 Vid axonal skada frisätts neurofilament i spinalvätskan, och en förhöjd nivå av neurofilament har därför setts som tecken ...

Neurofilament är strukturella intermediärfilament i myeliniserade nervcellsutskott.1 Dessa filament är uppbyggda av tre subenheter, som brukar kallas light (NFL), medium (NFM) och heavy (NFH), beroende på hur de vandrar vid gelelektrofores. När myeliniserade axoner går sönder, oberoende av genes, läcker neurofilament ut till extracellulärvätskan i hjärnan.  Därifrån kommer proteinet ut i cerebrospinalvätska (CSV) och blod. ...

D-vitaminbrist är en av de miljöfaktorer som förhöjer risken att drabbas av multipel skleros (MS). Höga nivåer av D-vitamin1,2 korrelerar med minskad risk för MS-återfall och minskad uppkomst av nya hjärnskador samt medföljande funktionshinder.3,4 Dessutom har man visat att höga nivåer av D-vitamin i serum minskar närvaron av den patogena markören IL-17 hos patienter med ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling