Skip to Content

Konjugerat pneumokockvaccin leder till ett nytt spektrum av pneumokocker som cirkulerar i befolkningen

PCV har minskat incidensen av pneumokockinfektioner. Det är viktigt att övervaka vilka pneumokockserotyper som cirkulerar i befolkningen och orsakar icke-invasiva infektioner.

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top