Skip to Content

Konjugerat pneumokockvaccin leder till ett nytt spektrum av pneumokocker som cirkulerar i befolkningen

PCV har minskat incidensen av pneumokockinfektioner. Det är viktigt att övervaka vilka pneumokockserotyper som cirkulerar i befolkningen och orsakar icke-invasiva infektioner.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top