Skip to Content

Neutralization titers against SARS-CoV-2 in vaccinated health-care workers

A recent study has found higher levels of neutralizing antibodies in vaccinated health-care workers compared to time-matched individuals who had had mild COVID-19.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top