Skip to Content

Lichen striatus (LS) case story

A 6-year-old girl with elevated pink papules that coalesce to form more linear, scaly bands along the Blaschko lines was diagnosed with lichen striatus (LS).

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top