Skip to Content

Nivolumab + Cabozantinib Remains Standard of Care in First-Line Treatment for Advanced Renal Cell Carcinoma

This 55-month median follow-up of the CheckMate 9ER study on efficacy in the intention-to-treat population reinforces nivolumab plus cabozantinib as standard first-line therapy for advanced renal cell carcinoma.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top