Skip to Content

Positive Results with Filgotinib for Ulcerative Colitis from ECCO23

Filgotinib effectively maintains symptomatic remission and health-related quality of life for up to approximately 4 years among patients with ulcerative colitis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top