Skip to Content

Predicting a mutation in the melanoma predisposing gene CDKN2A

Many melanoma cases show a familial association. The most important predisposing gene so far characterized is CDKN2A. The risk of pancreatic cancer has been especially high in Dutch and Swedish mutation-carrying families. Dutch and Swedish researchers have developed a risk score (CM-score) for predicting the presence of a CDKN2A mutation has been developed.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top