Skip to Content

Problemlösningsterapi och KBT ger effekt efter lätt traumatisk hjärnskada

Evidens har hittills saknats för hur långvariga besvär efter en lätt traumatisk hjärnskada ska behandlas. En metaanalys visar nu att problemlösningsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) leder till minskade symtom, ökad livskvalitet och förbättrad delaktighet. Även multidisciplinär rehabilitering medför minskade symtom.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top