Skip to Content

Körkort efter hjärnskada eller -sjukdom – hur bedöma?

En mix av bedömningsmetoder kan optimera säkerheten vid bedömning av fortsatt bilkörning efter sjukdom eller skada som påverkar hjärnans funktion.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top