Skip to Content

Rethinking Neurodegenerative Diseases – The Neurometabolic Concept

This article introduces a novel neurometabolic framework, advocating a systemic approach to understanding and treating neurodegenerative diseases by focusing on metabolic dysfunctions at their core.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top