Skip to Content

Steroids and Psychiatric Morbidity

A recent study has found a significant increase in psychiatric morbidity among androgenic anabolic steroids users – this highlights the need for specialized treatment in this population.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top