This COVID-19 perspective was produced by Professor Jens D. Lundgren – one of the world’s leading infectious disease specialists. Jens. D. Lundgren is currently leading a clinical trial of investigational vaccine designed to protect against COVID-19. Jens D. Lundgren is also the founder and member of the steering committee of the HIV in Europe Initiative ...

Maligna lymfom hos patienter med HIV orsakas i hög omfattning av Epstein Barr-virus (EBV) och några av humant herpesvirus 8 (HHV-8) som också orsakar Kaposis sarkom (KS). De flesta maligna lymfom är B-cellslymfom, men T-cellslymfom är också beskrivna.1  Cytomegalovirusets (CMV) roll för utveckling av maligna lymfom är oklar, men både CMV och HHV-8 har påvisats ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling