Skip to Content

Upadacitinib Benefits Ulcerative Colitis Patients – ECCO23 Data

At ECCO23, new data was presented that demonstrated sustained benefits of upadacitinib in achieving symptom resolution and fatigue normalization in patients with active ulcerative colitis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top