Skip to Content

Urogenital atrofi kan ge många besvär men är lätt att behandla

Urogenital atrofi är ett underbehandlat tillstånd som drabbar många kvinnor. Det är lätt att behandla, men det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen. Behandlingen är lokal och kan ges både med och utan hormoner. Hormonbehandling är mest effektivt och kan användas livet ut utan risk för malignitet eller andra allvarliga biverkningar.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top