Skip to Content

Weight Loss May Increase the Risk of Mortality in Healthy Older Adults

New findings from the Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) clinical trial reveal that unintended weight loss is associated with mortality risk, particularly in older men without major health issues.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top