Skip to Content

Åsa Lindberg

Åsa Lindberg är specialist i internmedicin. Hon arbetar på Hallands sjukhus i Halmstad och håller på att vidareutbilda sig till hematolog. Lindberg är även doktorand vid Lunds universitet där hon forskar om lymfom, framför allt om olika aspekter av infektionskomplikationer till lymfombehandlingen och hur det påverkar patientens livskvalitet

Articles

Back to top