Skip to Content

Livskvalitet vid mantelcellslymfom

Livskvalitet är en viktig aspekt i valet av behandling av obotliga sjukdomar som exempelvis mantelcellslymfom. Vi visar att livskvaliteten försämras under behandlingen men att den återgår till ursprungsnivån efter behandlingen samt att högre skattad rollfunktion och fysisk funktion är associerat med ett bättre utfall.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top