Skip to Content

Elinor Simons

med.dr, fil.dr, FAAP FAAAAI, är biträdande lektor på Enheten för pediatrik, Sektionen för allergi och klinisk immunologi, vid University of Manitoba samt är forskarassistent vid Children’s Hospital Research Institute of Manitoba, Kanada.

Articles

Ekonomiska och sociala konsekvenser av livsmedelsallergi i kanadensiska familjer

  • / Kim Hurst / Jennifer Gerdts / Elinor Simons / Elissa M Abrams / Jennifer LP Protudjer
Back to top