Skip to Content

Ekonomiska och sociala konsekvenser av livsmedelsallergi i kanadensiska familjer

Livsmedelsallergi hos barn drabbar familjen på olika sätt, inte minst ekonomiskt. En kanadensisk kvalitativ intervjustudie har jämfört situationen för ett antal hög- och låginkomstfamiljer och beskriver både gemensamma och skilda teman i grupperna avseende bland annat barnomsorg, läkemedelskostnader och livsmedelsval.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top