Skip to Content

Harshida Patel

universitetslektor, fil.dr, ordförande för Tau Omega Chapter (STTI), ordförande för European Sigma Research Task Force, medlem av Regional European Committee STTI, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Articles

Peripartumkardiomyopati

  • / Harshida Patel
Back to top