Skip to Content

Jennifer LP Protudjer

fil.dr, är forskningschef för frågor som rör allergi, astma och miljö samt biträdande lektor på Enheten för pediatrik vid University of Manitoba, Kanada.

Hon är även forskare vid Children’s Hospital Research Institute of Manitoba och hade en forskartjänst vid Karolinska institutet i Solna, dit hon numera är forskningsanknuten.

Hon är sektionschef för Allied Health vid Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology och styrelsemedlem i Kanadas nationella handlingsplan för livsmedelsallergi (National Food Allergy Action Plan).

Articles

Ekonomiska och sociala konsekvenser av livsmedelsallergi i kanadensiska familjer

  • / Kim Hurst / Jennifer Gerdts / Elinor Simons / Elissa M Abrams / Jennifer LP Protudjer
Back to top