Skip to Content

Katarina Stenberg Hammar

med.dr, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Enheten för klinisk pediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, Stockholm

Articles

Astmautveckling hos förskolebarn

  • / Katarina Stenberg Hammar
Back to top