Skip to Content

Peter Rossing

Peter Rossing, professor og overlæge, er forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Hans forskningsinteresser er blandt andet inden for diabetiske senkomplikationer med fokus på mikro- og makrovaskulære komplikationer i nyre og hjertekarsystem.

Back to top