Skip to Content

Staffan Eriksson

Staffan Eriksson disputerade vid Umeå Universitet år 2007 med avhandlingen: ”Falls in people with dementia”. Han arbetar som forskningshandledare vid Centrum för klinisk forskning Region Sörmland, Eskilstuna, tjänsten inkluderar handledning av forskningsprojekt och undervisning. Huvuddragen i forskningen involverar olika typer av kardiovaskulär sjukdom, träning och motorisk funktion.

Articles

SMS-guided training after minor stroke or TIA

  • / Birgit M. Vahlberg / Erik Lundström / Staffan Eriksson / Ulf Holmbäck / Tommy Cederholm
Back to top