Skip to Content

SMS-guided training after minor stroke or TIA

Future research is needed to evaluate secondary prevention efforts to reduce the risk of further cardiovascular disease in patients who have suffered a minor stroke or Transient Ischemic Attack (TIA).

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top