Skip to Content

An Update on Paraneoplastic Neurological Syndromes

At this annual neurological meeting, MD and senior researcher Marienke De Bruijn updated the audience on paraneoplastic neurological syndromes, including a recap of the definition and antibody differences, focusing on the difference between the intra- and extracellular components.

Marienke de Bruijn

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top