Skip to Content

Association Between Inflammatory Markers and Early Onset IBD May Be Present Shortly After Birth

In this MEDtalk, PhD student at PREDICT – National Center of Excellence, Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease at Aalborg University and Statens Serum Institut, SSI, Jonas Julius Rudbæk, presents a new study, that indicates that some association between inflammatory markers and very early onset IBD might be present already shortly after birth.

Jonas Julius Rudbæk

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top