Skip to Content

Dead Sea climatotherapy for patients with psoriasis has proven to be a highly effective treatment

In this MEDtalk Thomas Emmanuel, MD, Aarhus University will take you through the latest study on Dead Sea climatotherapy’s effectiveness on psoriasis biomarkers.

Thomas Emmanuel

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top