Skip to Content

Increased Medication Use Prior to IBD Diagnosis

In this MEDtalk, Linéa Bonfils presents data from a study examining pre-diagnostic medication use before diagnosing IBD. The study showed increased use of a broad range of medications a decade before a diagnosis of IBD.

Linéa Bonfils

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top