Skip to Content

International Consensus on the Methotrexate Dosing Regimen for Psoriasis

Based on a survey with more proposals, PhD-student Astrid Van Huizen can update you on current international consensus on aspects of methotrexate dosing in patients with psoriasis.

Astrid Van Huizen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top